Duurzaam

Duurzaam ondernemen is een van de pijlers binnen onze organisatie. Nieuwe investeringen doen we op basis van de nieuwste technieken op het gebied van milieu en energiebesparing, samenleving, ergonomie en veiligheid en duurzaamheid.

Zo zal ons nieuwe materieel waar mogelijk worden uitgerust met stage IV motoren. Hiermee zal de schadelijke uitstoot tot een minimum worden beperkt. Biemond en van Pelt B.V. wil een goede thuisbasis bieden voor haar personeel. Voor ons enthousiaste team van gemotiveerde en vakbekwame medewerkers vormen wij een hecht bedrijf. Daardoor kunnen wij op basis van onderling vertrouwen de werkzaamheden naar tevredenheid van en voor onze klanten uitvoeren.

Een aspect dat ons bedrijf, maar ook als onderdeel van de (economische) samenleving, zorgen baart, is de mobiliteit en bereikbaarheid van en in grote delen van ons land. Met behulp van planningstechnieken, flexibele werktijden en nauw overleg met onze opdrachtgevers proberen we ons steentje bij te dragen aan een betere mobiliteit, met minder CO2-uitstoot.

CO2-prestatieladder

Biemond en van Pelt B.V. wil haar certificatie op niveau 3 van de CO2-prestatieladder continueren.Meer informatie kan gevonden worden op onze pagina bij www.skao.nl

De doelstelling is het energieverbruik in vijf jaar te reduceren waardoor de CO2-uitstoot in ton gerekend vanaf het basisjaar 2015 met 4% wordt teruggebracht.

Om deze doelstelling te realiseren zullen initiatieven van het management maar zeer zeker ook van de medewerkers van Biemond en van Pelt B.V. worden onderzocht en daar waar mogeljk worden toegepast. Dit geldt zowel voor de dagelijkse werkzaamheden en uitvoering van projecten als ook in ketenintiatieven en in testprojecten.

Biemond & Van Pelt B.V. heeft een energiemanagementprogramma opgesteld in de vorm van een handboek , conform de Europese Norm EN 50001, waarin de structuur cyclus voor continue verbetering van onze energie-efficiënty in procedures is vastgelegd.

Deze procedures zijn gerangschikt in de structuur van de vier invalshoeken van de CO2-prestatieladder:

A,  Analyseren (Inzicht in onze CO2-uitstoot) 
B,  Besparen (CO2-Reductie en de ambitie waaraan we ons committeren)  
C,  Communiceren (Transparantie, hoe communiceren we intern en extern)   
D,  Deelnemen (Samenwerking op het gebied van CO2-reductie)

Voor het verhogen van de energiebewustwording van onze medewerkers en het informeren en stimuleren zijn relevante gegevens op onze website gezet: www.biemondenvanpelt.nl
Het communicatiedoel is tweeledig: Ten eerste willen we medewerkers en andere belanghebbenden informeren over ons energiereductiebeleid, de actuele CO2-footprint en de reductiedoelstellingen. Ten tweede willen we onze medewerkers en andere belanghebbenden stimuleren om actief mee te werken aan de energiereductie. Hiertoe is ook een communicatieplan opgesteld.

CO2-footprint

2013 1.529,3 ton CO2
2014 1.344,0 ton CO2
2015 1.683,9 ton CO2
2016 1.512,6 ton CO2
2017 1.615,2 ton CO2

I

 

 

 

 

Intern kan deze informatie gecommuniceerd worden via de mail, memo of nieuwsbrief, het intranet en de toolboxen. Aan externe belanghebbenden wordt via de website onze reductiedoelstelling kenbaar gemaakt evenals de voortgang. Op de website is een link naar de Stichting SKAO vermeld. De jaarlijkse rapportage met de CO2-footprint en actuele emissie-inventaris is vanzelfsprekend beschikbaar.

Verder wordt er gezocht naar deelname aan sector- of keteninitiatieven bij onze opdrachtgevers met een niveau 4 of 5 CO2-bewustcertificering.

Alle relevante stukken kunnen worden gevonden op onze downloadpagina.