Veiligheidsbewustzijn Biemond en van Pelt

Biemond & Van Pelt werkt al geruime tijd aan een duurzame bedrijfsvoering. Dit geldt ook voor de inzetbaarheid van onze medewerkers. Wij voelen ons verantwoordelijk voor hen en willen de medewerkers tot hun pensioen fit houden voor de arbeidsmarkt. Mede met ondersteuning uit het Europees Sociaal Fonds zijn wij een project gestart waarmee de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers zal worden bevorderd. Mogelijke risico’s bij de verschillende risicovolle taken worden geïnventariseerd om vervolgens deze risico’s weg te nemen of anders beheersbaar te maken. Daarnaast gaan wij onderzoek doen naar het veiligheidsbewustzijn van onze medewerkers. Dit onderzoek zal het startschot zijn voor een campagne om het niveau van het veiligheidsbewustzijn binnen ons bedrijf te vergroten.